Perusasioiden äärellä

Jokainen ihminen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden ongelmista. Jokaisella on kokemus Rakkaudettomuuden tunteesta. HS pääuutinen (17.12.) nuorten mielenterveydestä kehottaa yhteiskuntaa peruuttamaan perusasioiden äärelle, jotta nuorten olisi parempi olla. Ihmisyyden ja vanhemmuuden on myös peruutettava perusasioiden, eli Rakkauden äärelle.

Nuoret ovat viisaita, mikä käy hyvin ilmi ”Tuntuu vain, ettei jaksa” -jutusta (17.12.). Nuoret ovat tietoisia ratkaisuista ja kaipaavat kuuntelijaa. Ratkaisu onkin toistemme kuuntelussa, ei tietämisessä. Aito läsnäolo on mahdollista vain ilman tietämistä. Jokainen nuori, mutta myös vanhempi tarvitsee murheilleen kuuntelijan. Mielenterveyden vapaaehtoistyön ja vertaistyön verkostojen on toimittava entistä tiiviimmässä yhteistyössä ammattiavun verkostojen kanssa. Yhdessä ratkaisemme yksinäisyyden, eli kuulluksi tulemisen tarpeemme.

Passivoiva hyvinvointi on uhka Rakkauden kasvulle. Elämä ja vanhemmuus on vaikeaa ja hallitsematonta ja vaatii työtä ja kipuiluun sitoutunutta kasvua Rakkauden eteen. Kipuilu kasvattaa ja ihmisyyden kasvukivut tulisi hyväksyä myös hyvinvoinnin keskellä. Elämämme on helpompaa ilman pimeää, kylmää ja nälkää, mutta hankalia tunteita ja niistä johtuvaa ahdistusta hyvinvointi ei poista. Miksi niin moni kaipaa lääkettä ahdistukseen elämäntapojen, liikunnan ja luontoyhteyden sijaan?

Ihmisten fyysinen ja henkinen kunto huononevat samaa tahtia.  Suolistomme hyvinvoinnilla ja aerobisella suorituskyvyllämme on suora vaikutus mielenterveyteen. On voitava sanoa ääneen, ettei yhteiskunta ole vastuussa, ellei yksilö nöyrry oman hyvinvointinsa perustekijöiden äärelle. Yhteiskunnan on kehitettävä kattavampaa apua sitä tarvitseville ja muistutettava samalla yksilön vastuusta osana mielenterveyttä.

Ihmisen luonnossa viettämä aika ja henkinen hyvinvointi laskevat samassa suhteessa. Ihminen on yhä vieraantuneempi luonnosta -hyvinvointinsa perustasta. Egokeskeisyys näkyy haluna ulkoistaa oma kehitystarve yhteiskunnalle. Ihmiseltä unohtuu oma osansa mahtavalla Maaäidillä, eikä mikään kulutus lopulta riitä tuomaan onnea juurettomalle. Juuremme ovat luonnossa ja alkaessamme kuunnella, löydämme itsemme osana luontoa sieluamme kuunnellen.

Mielenterveydessä on pohjimmiltaan kyse Rakkauteen kasvun vaikeudesta ja Rakkaudettomuudesta, jota siirrämme toisiimme. Esim. opettajat puhuvat työtaakastaan, mutta antavat samaan aikaan paljon tehtäviä oppilaille. Näin syntyy itseään ruokkiva kierre, jossa omaa riittämättömyyden tunnetta siirretään toisiin, ja lopulta kaikki ovat ylityöllistettyjä. Tämä on vain yksi esimerkki tunteiden siirrosta, joka jatkuu yli sukupolvien, kunnes tulemme mekanismista tietoiseksi, otamme vastuun omista tunteistamme ja alamme elää Rakkaudesta käsin – viiden ihmisyyden tason Rakkaudesta käsin.

Rakkaus on,

käsissämme tehdä hyvää,

jaloissamme kulkea kohti pelkojamme,

korvissamme kuulla toisiamme syvästi,

silmissämme nähdä kauneutta kaikkialla,

sanoissamme kiittää ja pyytää anteeksi,

tunteissamme kantaa niistä vastuu,

elämämme syvin olemus kipuineen.

Kerro muillekin

Muita blogikirjoituksiani

Suuseksi naiselle

Naiselle suuseksin antaminen on feminiinisen energian ylistys. Se on kauneudessaan Rakkauden herkkyyttä kirkastava kokemus, jossa itsensä tulee avata myös näkymättömälle...

Lue kirjoitus

Vahvistus askeliisi

Joko Sinä näet elämäsi kompastumisien rikkauden? Kun oppii nousemaan ylös, ei enää tarvitse pelätä seuraavaa kaatumista. Vai tunnetko jonkun, joka...

Lue kirjoitus

Kaksoisliekkiteoria

Jokaisessa ihmisessä on osa Jumaluutta. Sielumme on peräisin Jumalasta, Luojastamme, Isästä, miten kukakin haluaa Häntä kutsua. Sielumme on kaunis, kuin...

Lue kirjoitus
“Mahtavuutta, että olet Sinä aitona ja herkkänä ihmettelemässä elämää”

– Kimmo Anttonen