Minä olen Rakkauden rakennusinsinööri

Minä olen Kimmo Anttonen, Rakkauden rakennusinsinööri Kuopiosta. Olen syntynyt 29.3.1981 klo 13.15. Isäni oli maanviljelijä ja äitini terveyskeskuksen laboratoriohoitaja. Minulla on isosisko ja kaksi nuorempaa veljeä. Lapsuuteni laakean ja lempeän tuulisen Leukomäen maatilalla oli onnellinen ja kasvoin kiinni luontoon ja työhön. Itsenäistyin varhain ja nuorena solmitusta avioliitosta sain kolme upeaa lasta. Eroni ja kuusi rakkaudellista parisuhdettani ovat opettaneet paljon Rakkaussuhteiden haasteista.

Minulle on annettu tehtäväksi kertoa Sinulle Rakkauden kasvutarpeesta, kasvuvelvoitteesta ja kasvuhaasteesta, jotta Rakkaus vahvistuisi Sinussa ja ihmissuhteissasi. Emme ole valmiita Jumalalliseen Rakkauteen, koska ihmisyytemme kasvu on kesken, tästä syntyy Rakkauden kasvutarve. Hyväksymme kasvutarpeemme, kun synnymme uudelleen ja tästä syntyy Rakkauden kavuvelvoite. Ihmisyytemme kasvu on kipeää, tuskaistakin välillä, siksi koemme Rakkauteen kasvun kasvuhaasteena. Ihmisyyden kasvun kolminaisuus kohti Rakkaudelle avautumista muodostuu kasvutarpeesta, kasvuvelvoitteesta ja kasvuhaasteesta. Nämä kolme ovat erottamattomasti sanojeni taustalla kertoessani tarinoita ihmisyyden kasvusta ja avautumisesta Rakkauteen.

Toimin aluepäällikkönä Rakennusteollisuudessa. Olen perinteisen ja miehisen alan kehittäjä ja edunvalvoja. Olen lapsesta asti ollut rakentaja ja nyt saan kehittää laajasti hyvinvoinnin rakentamista kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olen rauhan rakentaja ja johtaminen on ollut kutsumukseni jo pienestä. Urheilen jaksaakseni ja elän terveellisesti. Ymmärrän, miten asiat liittyvät toisiinsa ja kuinka kaiken takana syvimpänä olemuksena on Rakkaus, tai sen puute.

Rakkaus on universumin suurin voima, joka ohjaa ihmiskunnan kehitystä kohti korkeampaa yhteyttä Suurenmoiseen suunnitelmaan. Olen mitä opetan, mutta minullakaan ei ole kertoa koko Rakkauden totuutta. Opettaja, joka opetta ehdotonta totuutta on väärä opettaja. Tapoja Rakastaa elämää on yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Löydä sanoistani ja muiden opettajien sanoista oma rikas Rakkauden tiesi, koska Sinä olet ainutkertainen.

Olen elänyt upean elämän tähän asti, mutta minäkin olen kesken kasvussani Rakkauteen. Olen ihminen vailla jatkuvaa autuutta ja tunteeni riepottelevat minua, kuten ketä tahansa tunneihmistä. En ole aina täynnä Rakkautta, mutta kaiken kokemani jälkeen olen mies sanojeni takana. Minä riisun itseni henkisesti alasti kirjoittaessani haasteista, joita Rakkauteen kasvaminen eteemme tuo. Tästä alkaa yhteinen matka Rakkaudellisempaan huomiseen ja kiitos kun kuljet kanssani.

Henkiseltä tasoltani olen yhteen Jumalaan ja henkimaailmaan uskova vapaa-ajattelija. Luterilaisuus oli synnyinkotini uskonto ja kävin harvakseltaan kirkossa. Rippikoulun jälkeen toimin hetken isosena. Minua kuitenkin häiritsi luterilaisuuden syyllistävä sävy ja aloin etsimään Rakkaudellisempaa sanomaa sisäistä johdatustani seuraten. Olen kuunnellut viisaita Rakkauden lähettiläitä intiaanivanhimmasta aina henkimaailman kanavoijiin. Usko totuuteen ja Rakkauteen on nykyinen uskontoni. Uskon yhteen kaikille yhteiseen Jumalaan, Luojaan, jonka Rakkaudesta sielumme on peräisin. Mutta näen, että ihminen on kesken uskossaan ja Rakkaudessaan. Ihmisten tuomitseva julmuus uskon nimissä saa minut surullisen tietoiseksi ihmisyyden Rakkauden kehitystarpeesta.

Uskon kuitenkin Suurenmoiseen suunnitelmaan, joka ohjaa kaikkea elämää kaikkialla. Olemme kaikki osa Suurenmoista suunnitelmaa ja sieluna hyväksyneet osamme tässä suunnitelmassa. Osamme on kutsumuksemme ja elämän polkumme, jota teoillamme vahvistamme. Vaikka me ihmiset olemme kesken kasvussamme, voimme vahvistua parempaan huomiseen. Uskon, että jokaisella teollamme ja valinnallamme on merkitystä Suurenmoisen suunnitelman toteutumisessa. Elämämme haasteet ovat osa valintojemme viitoittamaa kasvuamme ihmisinä. Ainakin minun kohdallani kasvukivunkin keskellä valittu Rakkauden teko on vahvistanut Rakkautta elämässäni. Rakkaudelliset teot vahvistavat Rakkautta maailmassa.

Synnyinkotini maaseudulla vaikutti henkisyyteeni paljon. Olin paljon yksin ulkona luontoa kuunnellen. Leikin vanhojen viisaiden kivien seassa. Kotini peltojen reunoilla ja keskellä levänneillä massiivisilla kiviraunioilla oli hyvä energia. Peltoja raivatessa kivet oli kasattu raunioiksi vuosikymmeniä aiemmin. Kivissä on vanhaa ja viisasta energiaa, josta me ihmiset voimme oppia.

Mitä isompi kivi, sen enemmän sen ympärillä leikin. Kenkäni jättivät jälkensä kivien jäkäläiseen pintaan. Kiipesin myös kaikkiin pihapiirini puihin. Intiaanit kutsuvat puita seisoviksi veljiksemme. Puiden energia vahvistaa yhteyttämme Maaäitiin ja auttaa meitä kasvuun. Kirmasin kesäisin paljain jaloin Maaäidin elämää pursuavalla pinnalla ja upotin varpaani sen lämpöiseen multaan. Opin, kuinka ruokamme kasvaa yhteydestä Maaäitiin ja kuinka hän on meitä suurempi voima. Hän antaa meidän elää pinnallaan ja auttaa meitä, mutta meidän tulee ottaa vain tarpeeseemme luontoa kunnioittaen.

Sielussani on kerrostumia aiemmista elämistäni. Ilman aiempien elämieni kokemuksia, en olisi vahvistunut elämäntehtävässäni näin voimakkaasti jo varhain. Olen pienestä pitäen ajatellut asioista omalla tavallani ja nähnyt totuutta kerrostumina sanojen välissä. Ihmisen tarkoitusperiä ajavat uskonnot ovat olennainen osa ihmisyyttä, mutta niissä on paljon ihmisen keskeneräisyyden kerrostumia, jotka hämärtävät avointa Rakkauden sanomaa.

Elämäni on vahvistanut sieluni mukana tullutta viisautta, koska olen koko elämäni kulkenut kohti omia kehityskohtiani. Minulle on näytetty henkisiä ovia ja olen ne aukaissut yksi kerrallaan, kipuillen ja pettyen, mutta vahvistuen ja johdatukseen uskoen. Oppien olen kulkenut aina seuraavalle ovelle. Tässä elämässä sodattomuus on kasvattanut kiitollisuuteni Rakkaudeksi. Tämä on kirja matkastani tähän asti. En ole henkisesti vielä maalissa, mutta riittävän pitkällä pukeakseni Rakkauttani sanoiksi.

Psyykkiseltä tasoltani olen lapsuuteni jatkumo. Minulla oli onnellinen lapsuus ja sain toteuttaa itseäni. Olin tiettyyn rajaan asti mukautuvainen ja miellyttämisenhaluinen lapsi. Halua ja tahtoa ei ole psyykestäni koskaan puuttunut, kuten ei ahkeruuttakaan pyrkiessäni parempaan. Olen tulisieluinen tunneihminen. Tunnen voimakkaasti myös toisten tunteita ja olen erityisen herkkä. Herkkyyteni on ollut syy kaipuuseeni hetkelliseen hiljaisuuteen, koska sosiaaliset tilanteet kuormittavat aistejani. Tämän ymmärtäminen on auttanut tasapainottamaan elämääni aikuisena.

Olen oppinut ottamaan vastuun myös hankalista tunteistani. Lapsuuden työkeskeinen kasvuympäristö kasvatti minusta suorittajan. Olen koko aikuisikäni kamppaillut löytääkseni tasapainon suorittamisen ja hyväksyvän jaksamisen välillä. Olen myös suorittanut Rakkautta parisuhteissani. Nyt sinkkuna käytän tuon energian Rakkaudesta kirjoittamiseen. En kuitenkaan koe suorittavani, vaan sanoissani olen vapaa ja hengitän rauhallisesti. Tämä on kutsumukseni, jota minun on seurattava. Koko ajan kirjoitan omaa elämän polkuani tietämättä mihin se vie.

Olen ollut parisuhteissa 17-vuotiaista ja ne ovat kasvattaneet minua paljon. Olen aina asettanut parisuhteeni elämässäni etusijalle ja antanut parisuhteilleni suuren osan energiastani. Minun on luonnollista kirjoittaa asioiden merkityksestä parisuhteille, koska parisuhdeihmisenä ajattelen näin. Kasvuni aikuisena on perustunut parisuhteisiin, mutta koko ajan olen vahvistunut erillisenä yksilönä seuraamaan omaa kutsumustani. Olen monesti joutunut luopumaan Rakastamastani ihmisestä, koska olen nähnyt, ettei yhteinen kasvu jatku Rakkauden sisällä. Kasvu on elämäni tarkoitus myös psyykkisesti, ja kuljen koko ajan kohti keskeneräisyyksiäni.

Elämä on virtausta ja virtaus on yhtä voimakasta kuin kapein kohtamme. Meidän tulee kulkea kohti tuota kapeinta kohtaamme, jotta voimme laajentua suurempaan ja vapaampaan elämän virtaukseen. Minulla tuota virtausta on rajoittanut riittämättömyyden tunne itsestäni, jota suorituskeskeinen lapsuus maatilalla on synnyttänyt. Olen saanut pitkässä psykoterapiassa vahvistaa sisäistä riittävyyden kokemustani ja näin avautua yhä vapaampaan ihmisyyteni virtaukseen. Tällä hetkellä suurin rajoitteeni on yksin olemisen vaikeus. Täytän tuota yksinäisyyden tunnettani sanoillani. Yksinäisyydessänikin haluan vahvistua Rakkaudessa ja koska minulla ei ole yhtä ihmistä Rakkauteni kohteena, otin kohteeksi koko maailman.

Sosiaaliselta tasoltani olen auki elämän virtaukselle. Työni vie minua voimakkaana virtana uusiin tilanteisiin ja uusien ihmisten pariin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Se auttaa minua riisumaan itseni sosiaalisten suhteiden suorittamiselta. Tiedän riittäväni omana itsenäni ja minulla on annettavaa ilman suorittamistakin. Ihmiset ovat upeita kasvussaan ja jokainen voi oppia toiselta jotain. Kun olen itse auki ja hölötän mitä sylki suuhun tuo, tuovat sosiaaliset tilanteet vastavuoroisen arvaamattoman kasvun minullekin. Minua pidetään erilaisena, mutta koen olleeni sosiaalisesti hyväksytty kaikissa asemissani. Olen ollut nuori johtaja, opettaja ja nyt asiantuntija. Ammatillisen osaamiseni taustalla on osaamiseni elämästä. En ole kirjaviisas, vaan olen hyvä ihmisten ja asioiden kanssa ja minua ohjaa tahto tehdä hyvää. Ymmärrän kuinka monimutkainen ihmisyys Rakkauteen kasvuun vaikuttaa. Minun maailmassani kaikki liittyy kehitykseen ja jokaisella teolla on merkitystä. Teko on tulosta ihmisyytemme valinnasta ja vahvistaa kasvumme suuntaa kohti totuuttamme.

Minulla on upeita ystäviä, joista kaikki ovat vahvasti yksilöitä. Yhteistä ystävilleni on avoimuus ja avarakatseisuus. Ystäväni auttavat minua ymmärtämään asioita laajemmin ja he edustavat monia yhteiskuntaluokkia. Aikuisikäni uudet ystävät olen löytänyt eroprosessini varrelta. Erosta toipuminen on yhdistänyt elämän polkumme toisiamme rikastuttamaan. Sielunveljeni on kulkenut rinnallani murrosikäisestä asti, välillä lähempänä ja välillä kauempana. Olen rikas mies ystävyydessä.

Olen syvällinen mies ja minusta saa niin syvällisen keskustelukumppanin kuin haluaa. Olen herkkä aistimaan vuorovaikutustilanteissa toisten tunnetiloja myöden kaiken mahdollisen. Herkkyydestäni johtuen väsyn sosiaalisissa tilanteissa ja tarvitsen palautumisaikaa voidakseni hyvin. Opettelen sanomaan ei asioille, joiden tiedän kuormittavan liikaa. Viihdyn hiljaisuudessa, mutta nautin sosiaalisten tilanteiden hälinässä, kunhan nämä kaksi ovat tasapainossa.

Lapsuuteni perhe on iso osa elämääni. Minulla on isosisko, joka on ollut oppaani lapsuudesta opiskeluihin asti. Minun oli turvallista kulkea hänen jalanjäljissään ja olen kaikesta tuesta hänelle kiitollinen. Kaksi nuorempaa veljeäni ovat auttaneet minua paljon ja he ovat veljiäni aina. Sisarukseni yhdessä äitini kanssa auttavat rehellisyydellään minua kohtaamaan kehityskohtiani. Äitini on ollut elämäni luotettu ihminen aina. Sanojeni taustalla kaikuu äitini opettama luottamus elämään ja Rakkauteen. Isäni on jo kuollut, mutta hänen vaikutus elämäni on ollut keskeinen kehittymiseen kannustaja. Olemme perheenä läheisiä, joskin jokainen elää vahvasti omalla polullaan. Isän sairastuminen ja kuolema on lähentänyt meitä ja olemme oppineet, että yhdessä olemme vahvempia. Sosiaalinen tasoni on osa rikkauttani kaikissa ihmissuhteissani.

Fyysiseltä tasoltani olen erityisherkkä triathlonisti, lihansyöjä ja alkoholisti. Minussa on esimerkillisen kestävyyden lisäksi inhimillistä keskeneräisyyttä tässäkin tasossa. Olen aina ajatellut ruumiini osaksi mieltä ja pitänyt temppelistäni huolta. Minulla ei ole harjoitusohjelmaa ja teen mitä kehoni ja mieleni kulloinkin tarvitsevat. Itseäni kuunnelle ja liikaa urheilua suorittamatta liikunnan ilo on kasvanut vuosi vuodelta. En käytä sykemittaria, vaan kuuntelen kehoani harjoitellessani. Keho kertoo sopivan vastuksen kun hyväksymme kevyen harjoittelun merkityksen. Vaikka olenkin kilpaurheilija, pidän erityisen paljon jooga- ja pilatestyylisestä harjoittelusta.

Suurin osa liikunnastani on itseään hyväksyvää ja kiitollista nautiskelua liikunnan riemusta. Syön terveellisesti ja säännöllisesti ja rasvaprosenttini on viidentoista tuntumassa. Tämä siis suorittamatta ja puhtaasta halusta elää pitkä ja terve elämä. En minäkään jaksa keskittyä kasvuuni joka päivä, ei kukaan jaksa. Silloin syön pitsaa ja katson televisiota. Elämästä pitää myös nauttia, eikä sitä pidä ottaa liian vakavasti. Kaikilla on mahassa makkaroita, kun oikein kipristetään.

Olen alkoholisti. Olen riittävän hyvässä kunnossa, mutta raitistun päivä päivältä vapaammaksi Rakkauteen. Myönnän, että tipaton raittius on minulle ainut vaihtoehto elää kutsumustani Rakkauden rakennusinsinöörinä. Terve mieli terveessä ruumiissa, minullakin, mutta olen toki hetkittäin väsynyt. Elämässäni on välillä liikaa kierroksia ja joudun keskittymään riittävään palautumiseen. Toivon riittävyyden sanojeni tavoittavan Sinun lisäksi itseni. Olen riittävän hyvässä kunnossa, mutta raitistun päivä päivältä vapaammaksi Rakkauteen. Ongelman myöntäminen lopetti teininä pari vuotta jatkuneen tupakoinnin. Myönsin äidinkielen opettajalleni lukiossa olevani tupakoitsija enkä ole sen päivän jälkeen polttanut. Myönnän, että raittius on minulle ainut vaihtoehto. Humalajuominen on vaikuttanut ihmissuhteisiini. En ole täydellinen, mutta tänäänkin olen raitis – päivä kerrallaan.

Uskon, että jossain aiemmassa elämässäni alkoholi on ollut tapani turruttaa sotimisen ahdistus. Olen jatkanut alkoholin käyttöä tässä elämässä vain nautintoon, mutta sairastunut etenevään sairauteen nimeltä alkoholismi. Nyt on tullut aika katkaista sielullinen kierre ja kasvaa rajoitteetta siihen Rakkauteen, jota sielussani kannan. Ongelman myöntäminen on avain siitä yli kasvamiseen ja vapautumiseen. Alkoholin käyttöni loppui, kun myönsin riippuvuuteni ja kävelin AA-kerhon kynnyksen yli.

Seksuaaliselta tasoltani olen vahvasti omalla herkän koskettajani polulla. Naisen nautinnon ymmärtäminen on avannut eteeni seksuaalisen taivaan, jossa saan suhteissani runsaasti hyvää seksiä. Seksuaalisuuteni on muiden ihmisyyden tasojeni jatke. Seksuaalisuudessani tulee nautinnoksi muiden tasojeni avoimuus ja ihmisyyden kokonaisuuden ymmärtäminen.

Tunnen ja koen isosti ja minulla on koskettamisen lahja. Sormeni ja huuleni ovat hellyyteni alkulähteet, jotka sivelevät loputtomasti Rakkauteni ilmentymää. Opettelen olemaan myös ilman seksuaalisen haluni kohdetta. Seksuaalisuuttaan on tärkeää osata toteuttaa myös yksin. Seksuaalisten halujen ei pidä antaa ohjata elämää, vaan muistaa kaikkien tasojen merkitys hyvinvointiin. Yksinäisyyden opettelu on minullekin tärkeää, etten seuraavaksi sairastuisi läheis- tai seksiriippuvuuteen. Olen tässäkin ajassa kiitollinen kaikesta kokemastani ja puen sen seksuaalisuuden sanoiksi eteenne. Joudutte avoimuuteni uhriksi, mutta seksi kehittyy siitä avoimesti puhumalla. Edustan kiihkeänäkin miehenä hellän Rakastamisen tasoa. En ole vielä kohdannut naista, joka ei hellyyden kautta kasvaisi sisimpänsä seksuaaliseen loistoon. Ihmissuhde toisensa jälkeen olen saanut todistaa orgasmien helpottumista ja runsastumista ja kauniin naisellisen seksuaalisen energian virtausta.

Seksuaalisuuteni toteuttaminen on osa sisäistä Rakkauden kutsumusta. Seksuaalisuus on ihmisyyden voimakas taso, joka joutuu liian usein muiden tasojen keskeneräisyyksien runnomaksi. Seksuaalisuutemme ymmärtäminen ansaitsee nousta tasoksi muiden ihmisyyden tasojemme rinnalle. Seksuaalisuutemme on kasvuun haastavan elämämme upea palkinto, josta meidän tulee nauttia halujemme vapautumisen mukaan. Olen itseni paras seksikumppani ja siksi olen sitä myös kumppaneilleni. Seksi on jokaisella kerralla ainutlaatuinen matka nautintoomme. Se haastaa kykymme olla auki juuri siinä hetkessä pelkäämättä, rajoittamatta ja seksuaalisen virran vietävänä.

Minä olen ihminen auki Sinun edessäsi ja minulla on Sinulle Rakkaudellinen viesti. Olen kulkenut matkaani suojelusenkeli rinnallani ja henkioppaani apunani. Kuulet ja luet sanani itsesi kautta ja rakennat omaa maailmaasi Sinulle sopivien palasten kautta. Avaan ihmisyyden viidestä tasosta mielestäni olennaisia näkökulmia parisuhteeseen. Aloitin kerronnan itsestäni, koska kirjoitan vain siitä, jonka sisälläni tiedän oikeaksi. Olen Sinulle rehellinen, jotta Sinä voisit olla rehellinen itsellesi ja sitten kumppanillesi.

En ole valmis, mutta olen riittävän valmis kertomaan Sinulle, että epätäydellisyydestäsi huolimatta Sinäkin voit joka päivä tehdä Rakkauden tekoja itsellesi ja toisille. Mieti mitä Sinä edustat ihmisyyden viidessä tasossa? Mistä Sinut on tehty tässä ja nyt? Keskustelkaa yhdessä näkemyksistänne toista kunnioittaen ja kuunnellen. Näin Rakkaus vahvistuu tämän upean planeetan lisäksi koko Suurenmoisessa suunnitelmassa.

Viikkokasvuhajoitus: Mene Sinulle tärkeään paikkaan. Mene sinne vain itsesi vuoksi ja anna kätesi vaellella paikan pinnoilla. Vaikka paikkasi olisi osa rakennettua ympäristöä, niin kosketa paikan läheltä löytyvää puuta, maata ja kiveä. Ota paikasta jotain mukaasi vahvistukseksi matkallesi. Yksinkertaisimmillaan se on kuva, jonka tulostat kirjanmerkiksi. Voitte tehdä matkat yhdessä ja koskettaa samoja asioita. Koti on hyvä valinta. Sammuta silloin valot ja mieti miksi juuri tässä pimeydessä olet kotona ja turvassa? Sinä olet turvasi, voimasi ja Rakkautesi. Muista itsesi tulevalla matkalla.

Kerro muillekin

Muita blogikirjoituksiani

Pitkä matka

Vuonna 2022 pitkäperjantai on aikaisempaa pidempi ja ahdistus on totta monelle. Olemme jälleen sodan äärellä, ja askelissa rauhaan jokaisella Rakkaudella...

Lue kirjoitus

Vahvistus askeliisi

Joko Sinä näet elämäsi kompastumisien rikkauden? Kun oppii nousemaan ylös, ei enää tarvitse pelätä seuraavaa kaatumista. Vai tunnetko jonkun, joka...

Lue kirjoitus
“Tunteet eivät ole totta eivätkä ikuisia – Rakkaus on ikuinen”

– Kimmo Anttonen