Rakkauden ja rauhan synty

Rakkaus syntyy maailmaan jokaisen lapsen mukana. Jokainen lapsi tuo mukanaan sielunsa Rakkauden, joka mahdollistaa rauhan maailmassa. Jokainen lapsi on syntyessään kaunis ja viaton, täysin vanhempiensa ja ympäröivien aikuisten armoilla. Rakkauden esillepääsy jokaisen lapsen kasvutarinassa on kiinni kasvuympäristöstä. Ihmiskunnan kyky rauhaan mitataankin lasten Rakkautta ja rajoja sisältävän kasvuympäristön luomisessa.

Jokainen ihminen on yksilö. Jokaisen lapsen kasvu on ainutkertainen tarina ihmisyydestä. Jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa toisiin yksilöihin nähden. Jokainen on toista parempi jossain ja jokaisella on jokin kehityskohta toisiin nähden. Muita parempia yli-ihmisiä ei ole.

Koti, uskonto ja yhteiskunta käsittelevät ja kasvattavat yksilöä omiin tarpeisiinsa. Jokainen vanhempi kasvattaa lasta oman yksilöllisyytensä kautta. Meitä ympäröivä uskonto luo arvopohjan kasvullemme ja yhteiskunta haluaa meistä kelvollisen veronmaksajan ja yhteiskunnan kehittäjän. Kehityskohtanamme on jokaisen lapsen yksilöllisyyden tunnistaminen. Yksikään lapsi ei ole vanhempiensa, uskonnon tai yhteiskunnan suora jatke, vaan ainutkertainen yksilö. Yhteiskunnan ja meidän aikuisien tulee pystyä kasvattamaan jokainen lapsi hänen yksilöllisyyteen.

Lapsuuden toimintamallit seuraavat mukanamme aikuisuuteen. Hyväksytyksi tuleminen lapsena luo mallimme hakea hyväksyntää myös aikuisena. Suorittaminen ja hyväksynnän haku lähtevät lapsuudesta. Tunnelukot syntyvät lapsuudessa ja saavat meidät aikuisenakin luomaan lapsuutemme kaltaisia olosuhteita. Luomme lapsuudessa selviämismekanismit, joilla yritämme pärjätä isommassa kehossa aikuisena. 

Päihderiippuvuuden, rikollisuuden ja terveysongelmien juurisyyt ovat lapsuudessa. Turvaton lapsuus johtaa pakenemiseen, jota päihteet tarjoavat. Päihteet kuitenkin vain pahentavat ongelmaa, mikä johtaa rikoksiin ja väkivaltaan. Jos meitä ei lapsena Rakastettu, emme osaa Rakastaa itseämme ja meidän on vaikea pitää itsestämme Rakkaudellista huolta. Siksi terveysongelmatkin juontavat juurensa lapsuuteen. Turvaton, Rakkaudeton ja rajaton lapsuus on yhteiskuntamme suurin uhka ja kulujen aiheuttaja. 

Lapsuudessa opimme myös rajamme. Rajojen opettelu on osa ihmisyytemme välttämätöntä kasvua. Koti, uskonto ja yhteiskunta luo elämämme raamit, joihin meidän tulee Rakkaudellinen tulkinta itsestämme mahduttaa. Lapsen mieli on rajaton, joten Rakkauden ohella kasvatukessa on pidettävä mukana normaalit rajat. Kaikkea elämää kunnioitetaan ja eletään vanhempien ja yhteisön sääntöjen mukaan. Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Rangaistukset ovat osa normaalia kasvua, Rakkauteen voi kasvaa vain kohtaamalla myös hankalat tunteet ja niiden seuraukset.

Ihmisen käyttäytyminen on suurimmaksi osaksi biologiaa. Geenit muovaavat perusluonteemme eli temperamentin. Mielemme hyvinvointi on yhteydessä suolistoomme ja koko kehon hyvinvointiin. Terveellinen ravinto ja liikunta ovat terveellisen mielen perusta. Lapsuudessa syntyneen maailmankuvamme läpi tulkitsemme kaikkea informaatiota. Rakkaudellisessa kasvuympäristössä Rakkaudellinen katseemme vahvistuu. 

Ihmisen mielen ongelmat voivat olla myös biologisia. Aivojemme kehityshäiriöt ja vauriot muuttavat käyttäytymistä ja tuovat omat haasteensa kasvatukseen. Toisilla normaalien rajojen oppiminen on vaikeampaa ja yksilöllistä tukea tarvitaan. Lääketiede tarjoaa monia hyviä lääkkeitä muutoksen tueksi. Luontoyhteys, liikunta ja terveellinen ruoka ovat parasta lääkettä kaikenikäiselle mielelle.

Tiede tekee loistavaa työtä ihmisyyden ymmärtämisessä ja ongelmien korjaamisessa. Turun yliopiston johtaman kansainvälisen ryhmän löytämä yhteys stressaavan elämäntavan ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön välillä on merkittävä läpimurto. Geenimme eivät tuomitse mieltämme sairaaksi, vaan elinympäristömme kuormittavuus altistaa mielemme sairastumiselle. Minusta psyykettämme on opittava hoitamaan kokonaisvaltaisemmin viiden ihmisyyden tason kautta.

Vaikka geenimme ohjaavat käyttäytymistämme, ihmisyytemme lopputulos on kaikkien viiden ihmisyyden tason vuorovaikutuksen, valintojen ja sattumien summa. Meitä ei voi laittaa muottiin, vaikka olemmekin laumakäyttäytyjiä ja monilta osin muistutammekin suurta joukkoa ihmisiä. Samanlaisuus on sosiaalista rikkautta, jota yksilöllisyys sävyttää. Ihmissuhteet, fyysinen aktiivisuus ja ravinto muokkaavat kaikki ihmisyyttämme.

Osa meistä on myös vaeltaneen sielumme mukana tuomaa viisautta. Koska synnymme uudelleen unohduksen verhon läpi, vain pieni osa on sielumme tasolta tulevaa käyttäytymistä. Silti sielullamme voi olla ratkaiseva merkitys elämän ison kiinnostusten kohteiden ja valintojen taustalla. Mitä vahvemmaksi tietoisuus aukeaa, sitä voimakkaammin sielussa oleva Rakkaus pääsee esille. Mitä voimakkaampia ovat lapsuuden laiminlyöntien aiheuttamat traumat, sitä enemmän elämä kuluu niistä vapautumiseen, eikä sielutasoinen Rakkaus pääse loistamaan maailman rauhan rakennusaineena. 

Minulla oli onnellinen ja turvallinen lapsuus ja voimakkaalle egolleni kasvatettiin myös toisia kunnioittavat rajat. Silti lapsuuteni työkeskeinen kasvuympäristö sai minut aikuisenakin hakemaan hyväksyntää suorittamalla. Aikuisuuteeni on kuulunut jaksamisen kanssa tasapainoilua, jota olen työstänyt terapiassa. Rakkaudellisesta ja rajoja sisältäneestä lapsuudesta huolimatta minulta meni keski-ikään asti vapautua lapsuuteni suorittamisesta omalle kutsumukselleni.

Nyt kirjoitan Rakkauden kutsustani tärkeäksi tuntemiani asioita. Jos lapsuuteni olisi ollut rikkonaisempi, minun olisi vaikeampi pysähtyä sieluni ääreen. Ilman lapsuuteni Rakkautta en uskoisi olevani yksi Rakkauden valotyöläisistä maailmassa. Egoni valta on ollut ongelmani jo näinkin onnellisella lapsuudella. Egon vallasta vapautuminen on vaatinut kärsimyksellä peloista vapautumista ja yksinäisyyden opettelua. Ego vääristää sielutasoisen Rakkauden loistoa.

Amerikan alkuperäiskansojen ennustama kahdeksannen tulen rauhan ja Rakkauden aika on mahdollista vasta, kun pystymme turvaamaan Rakkaudellisen ja yksilölliset rajat sisältävän kasvuympäristön lapsillemme. Lapsuuden ongelmat rikkovat yhteiskuntaamme rikkonaisten aikuisten kautta. Lapset kaikkialla ovat tulevaisuus ja heidän terveytensä, turvansa ja kouluttaminen on meidän kaikkien aikuisten yhteinen huoli. Enkä puhu pumpulissa kasvamisen puolesta, koska ihmisyyden kipu, pettymykset ja hankalat tunteet ovat erottamaton osa jokaisen kasvua Rakkauteen.

Minulla on kolme upeaa yksilöllistä lasta, joita parhaani mukaan kasvatan rauhaan ja Rakkauteen. Se on Rakkauden kutsumukseni tärkein tehtävä. Kipuilen, petyn, opin ja nöyrryn jatkuvasti heidän ainutkertaisen kasvunsa rinnalla. Lastemme jatkumona luomme tulevaisuudesta rauhan ja Rakkauden ajan.

Pienen pehmoisen käden kosketus

on puhdasta sielun Rakkautta,

muistuttamaan ainutkertaisesta

apua kaipaavasta kasvusta.

Parkaisusta on pitkä tie takaisin 

sielun Rakkauden loistoon,

elämänsä kutsumuksen äärelle

osaksi rauhan yhteiskuntaa.

Viisaampien rajojen avulla

kasvavat kädet 

luovat Rakkauden loiston 

rauhaan myös tulevaisuudessa.

Kerro muillekin

Muita blogikirjoituksiani

Kaksoisliekkiteoria

Jokaisessa ihmisessä on osa Jumaluutta. Sielumme on peräisin Jumalasta, Luojastamme, Isästä, miten kukakin haluaa Häntä kutsua. Sielumme on kaunis, kuin...

Lue kirjoitus

Erämaan kutsu

Toiset aamut voivat olla taianomaisempia. Jokainen aamu on uusi mahdollisuus löytää kutsumuksesi äärelle. Erämaan kutsussa on jotain syvempää.

Lue kirjoitus
“Ehkäpä juuri nyt on oikea hetki ottaa seuraava askel Rakkauteen”

– Kimmo Anttonen