Salaliittoteorioiden synty

Vapaasti viestivässä maailmassa vilisee salaliittoteorioita. Vallankäyttöön, koronaan, rokotteisiin ja 5G-verkkoihin liittyvää uhkapuhetta lienee jokainen kohdannut. Teoriat maalailevat uhkakuvia ulkopuolisesta hallinnasta elämäämme. Meidät kaapataan rokotteen, säteilyn tai salaisten valtarakenteiden avulla toisten ohjailtavaksi. Kaikkien salaliittoteorioiden taustalla on se ainut salaliitto, josta meidän tulisi olla tietoisia – egomme salaliitto sieluamme vastaan.

Egomme kehittyy suojaksemme lapsuudessa, joten se on elämälle välttämätön. Ego luo elämäämme ylläpitävät mallit ja mekanismit, joilla sopeudumme vallitsevaan ympäristöön muiden ihmisten keskellä. Egomme siis täyttää sen turvattomuuden ja kuulluksi tulemisen tarpeemme, jolta jäämme lapsuudessamme paitsi. Egomme vahvuus riippuu lapsuutemme Rakkaudesta ja rajoista. Tarvitsemme Rakkauden turvaa, mutta myös rajoja, jotta egomme kasvaa suhteessa toisiin ihmisiin.

Tarvitsemme egollemme raamit, joiden avulla voimme kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi. Tarvitsemme terveen itsetunnon maailmankuvamme pohjaksi. Olemme ainutkertaisinakin vain osa suurempaa joukkoa ja meidän tulee toimia yhdessä sovittujen rajojen sisällä. Tehtävämme on pelastaa maailma, ei itseämme, koska vain osana kestävästi kehittyvää maailmaa voimme pelastua. Ego on tarpeellinen ja erottamaton osa ihmisyyttämme, mutta liian vahvana se kumoaa sielussamme olevan viisauden ja Rakkauden.

Viisas pelko on tärkeää. Ilman ymmärrystä vaaroista elämämme ei olisi mahdollista. Hallittu pelko on kehittyneisyyden mittari ja jokainen ihminen pelkää jotain. Muutos on jokaisen sukupolven tehtävä, mutta välttämätönkin muutos on usein pelottavaa. Olemme tässä aiempien sukupolvien ahkeruuden ja rohkeuden ansiosta ja nyt on meidän aikamme tehdä muutos kestävämpää ja yhteisöllisempää maailmaa kohti.

Liian vahva ego voimistaa luonnollisen muutoksen pelon, koska se pelkää paljastumista. Ego rakentaa olemassaolonsa kontrolliin, jota se ei halua menettää. Vahvalle egolle muiden ihmisten paremmuuden pelko on heikkoutta, josta on päästävä eroon. Ego etsii pelolle ja muutosvastarinnalle ulkopuolisen syyn ja näin salaliittoteoriat syntyvät. 

Vahva ego ei luota muihin ihmisiin, koska se on lapsuudessa kasvanut kompensoimaan muiden ihmisten laiminlyöntejä tai se ei ole oppinut rajojaan suhteessa toisiin. Ego vahvistuu, jos se ei opi kunnioittamaan muiden ainutkertaisuutta, eikä sielumme kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve ole täyttynyt. Egolle ainut turva on itsemme hallitsema maailma. Ego haluaa vakioida maailman mieleisekseen. Muutos on pelottavaa ja elämän hallitsemattomuus uhka egon olemassaololle. Muutosta ajavat ihmiset ovat siis liittoutuneet egoa vastaan, jolloin ego näkee heidät salaliiton osana.

Kuin huomaamatta ego hallitsee meitä pelolla, joka ei ole viisasta pelkoa. Ego keksii mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä, ettei sen tarvitsisi paljastaa omaa haurauttaan. On totta, että ihmisten herkkyys sähkömagneettiselle säteilylle vaihtelee, eikä ihmisen immuniteettia rakenneta vain rokotteilla. Kaupungistuvassa maailmassa ihminen altistuu yhä suuremmille säteilykuormille ja etääntyy luontaista immuniteettia vahvistavista maaperän ja metsäluonnon mikrobeista. Kasvava ihmiskunta tarvitsee entistä enemmän tehotuotettua ja prosessoitua ruokaa, mikä antibioottien ohella heikentää vastustuskykyämme. Pelokkuuden ja muutosvastaisuuden lisäksi ego on itsekäs ja laiskakin. Se ei ole valmis luopumaan jo saavutetusta elintasosta, jotta ympäristö, keho ja mielikin voisivat paremmin.

Vahvan egon viestimä pelko saa vanhemmat vahingoittamaan lapsiaan. Omia pelkoja siirretään lapsiin, tai lapsia ei rokoteta ja heidät altistetaan estettävissä olevalle turhalle kärsimykselle. Rakkauden ja rauhan maailma kasvaa lapsuuden Rakkaudessa ja rajoissa. Lasten kaltoinkohtelu osoittaa kuinka Rakkauden ja rauhan turvaava kasvu jää egon jalkoihin. Kaikkien yksilöllisyyden hyväksyntä ja yhteisen kehityksen rajoissa eläminen ovat egomme tasapainon mittareita.

Syvin viisautemme on ruumistamme ja egoamme vanhemmassa sielussa. Sielumme ymmärtää, että pelottavinta ja tuhoisinta on egojen valta. Suurenmoisen suunnitelman lainalaisuudet vastaavat hyvään hyvällä. Kaikki tekemämme palaa lopulta luoksemme. Luomme valinnoillamme tulevaisuuttamme ja sielutasoinen viisaus ymmärtää valintamme merkitysten yli elämien. Olemme osa Suurenmoista suunnitelmaa, jonka lahjana olemme saaneet elämän tällä satumaisen kauniilla ja feminiinisellä planeetalla. Elämme itseämme suuremman voiman päällä.

Luottamus kasvaa kiitollisuudesta. Kiitollinen ihminen on luottavainen. Kunpa vain näkisimme lähellämme olevan hyvyyden ja turvan. Emme ole yksin ja moni ihminen on meitä valmis auttamaan, kuten mekin autamme monia. Yhdessä voimme kohdata muutostarpeemme ja rakentaa entistä kestävämmän ja turvallisemman huomisen. Yhdessä.

Kiito Luojani

tämänkin päivän

elämän lahjasta

ja mahdollisuudesta

Rakkauden kasvuun maailmassa.

Kerro muillekin

Muita blogikirjoituksiani

Alasti

Yritän auttaa ihmisiä näkyväksi oman esimerkkini kautta. Olen alaston, jotta muutkin uskaltaisivat tulla näkyväksi oman ainutkertaisen herkkyyden kanssa.

Lue kirjoitus

Vahvistus askeliisi

Joko Sinä näet elämäsi kompastumisien rikkauden? Kun oppii nousemaan ylös, ei enää tarvitse pelätä seuraavaa kaatumista. Vai tunnetko jonkun, joka...

Lue kirjoitus

Kuurupiiloa

Ymmärrän omaa paikkaani toisten kannustajana ja esimerkin näyttäjänä. Minä olen, jotta muutkin uskaltaisivat tulla näkyväksi kokonaisina ihmisinä. Jokainen meistä on...

Lue kirjoitus
“Ehkäpä juuri nyt on oikea hetki ottaa seuraava askel Rakkauteen”

– Kimmo Anttonen